Metody a koncepty

Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře (DNS), Bazální programy a podprogramy dle J. Čápové, ale i analytické přístupy především v léčbě natržených svalů, zánětů šlach z přetížení či úponových bolestí.

Nástrojové techniky

Flossing

Foam rolling

RockBlades (fasciální nože)

Baňkování - RockPods

Přístupy

Prvky silového tréninku

Využívání excentrické kontrakce

Jógové pozice, cviky na mobilitu 

 

Manuální techniky

Fasciální techniky

Mobilizace

Terapie spoušťových bodů

Jak pracuji...

Vzhledem ke komplexnosti lidského těla volím vždy kombinaci několika přístupů a metod. Skladba přesných technik a postupů je individualizována dle potřeb klienta a zvoleného cíle.

V první řadě pracuji přímo s měkkou tkání či kloubem. Dovoluje mi to ovliňovat bolest a nastavení nervového systému. Ošetřuji místa, kde je tkáň stažená a tuhá či kloub nemá potřebnou pohyblivost, včetně svalových či fasciálních zřetězení. Využívám manuální či nástrojové techniky. Toto ošetření uleví od bolesti a umožní mi jednodušší práci v dalších krocích.

Za zásadní krok považuji ovlivnění pohybu a to především jak tělo pohyb provádí. Cílem je optimalizovat pohyb, aby bylo rovnoměrné zatížení struktur. Nejčastěji se jedná o kombinaci konceptů založených na vývojové kineziologii (Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof.Koláře - DNS či Bazální programy a podprogramy dle J. Čápové).

V neposlední řadě využívám princip postupné adaptace tkáně. Nejčastěji jej volím u stavů z přetížení, u poúrazových a pooperačních stavů. Hlavním principem je postupné a progresivní zatěžování tkáně, které vede k její adaptaci a schopnosti zvládat vyšší objem zátěže. Často dochází k potížím právě při neadekvátním nárůstu objemu zátěže, tkáň nestačí regenerovat a vzniká bolest.

Pokud je mám dostupné, ráda využívám v terapii i přístroje jako je fokusovaná a radiální rázová vlna, nízkofrekvenční/vysokointenzivní ultrazvuk (SIRIO), vysokofrekvenční kontaktní elektroterapie (TR terapie/TECAR) či vysokovýkonný laser. Spatřuji především výhodu ve zkrácení doby léčby. Dobré výsledky jsou u akutních i u chronických stavů, kdy vše závisí na správné indikaci a použití přístroje.