Pár slov o mně

Jsem fyzioterapeutka a nadšenec do vědomostí týkající se fyzioterapie, sportovní problematiky či obecně člověka.

Během týdne mě zastihnete v ordinaci s klienty, o víkendu na zápasech amerického fotbalu v roli fyzioterapeutky, diváka a někdy i trenérky. Ve volných chvílích mě pak potkáte na hřišti, v posilovně či někde v přírodě a v neposlední řadě s kamarády a rodinou.  

"Change is the law of life" - Sousloví, které platí nejen pro fyzioterapii ale i pro běžný život.

 

Více se o mně se dočtete níže včetně získaných zkušeností.

Moje cesta k fyzioterapii

Podhůří Krkonoš, kde jsem vyrůstala, poskytovalo široké sportovní vyžití. Sama jsem si tak prošla několika sporty na různé výkonnostní úrovni, což podněcovalo moji zvědavost ve sportovní problematice. I přesto jsem ale na vysoké škole začala studovat architekturu. Samotné studium jsem neuchopila ideálně a spolu s dalšími faktory jsem se ocitla v depresi či se syndromem vyhoření. Rozhodla jsem se z tohoto důvodu studium na rok přerušit.

Díky vstřícnosti rodičů jsem čas na rozmyšlení jak dál, strávila neoficiálním vzdělávání v Dánsku. Již během pobytu jsem se rozhodla zkusit fyzioterapii, i když k architektuře má tento obor daleko. Po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek jsem nastoupila na studium fyzioterapie na 2.LF na Univerzitě Karlově. Studium mě hodně obohatilo, ale zejména mi dalo kvalitní základy pro celoživotní vzdělávání.

Zkušenosti z amerického fotbalu

V období studia fyzioterapie jsem hledala nové sportovní vybití a osud mě zavál k americkému fotbalu a to ke klubu Prague Black Panthers. Stala jsem se na čas hráčkou PBC, ale klub začal především využívat mé služby na zápasech a tréninkových kempech, kde působím v roli fyzioterapeuta (athletic trainer).

Tato zkušenost mi velmi rozšířila obzory v oblasti tejpování pevnými tejpy, v akutní péči o sportovce a akutní ošetření zranění. Více jsem pronikla i do problematiky silového tréninku a jeho aplikaci v terapii.

Pracovní zkušenosti a absolvované kurzy

Pracovní zkušenosti

 • Fyzioterapeut u týmu Prague Black Panthers (dosud)
 • Barna medical s.r.o. (dosud)
 • VO2max s.r.o.
 • Vršovická zdravotní a.s.
 • Institut sportovního lékařství a.s.

Absolvované kurzy

 • FMT Blades a Blades Advanced - Rocktape (Bc. et Bc. Jaroslav Zeman, 03/2021)
 • Myofasciální trigger pointy - Svět fyzioterapie (Mgr. Pavel Leština, 08/2021)
 • Vedení zdravotnické dokumentace (Ing. Lenka Šíšová, 03/2020)
 • The Omniathlete Perfomance Foundation Course: Modul 1-4 "The Athletic Foot", "Hip and posterior chain in sport Perfomance","Speed, power and coordination", "Perfomance Rehab" (Antonio Robustelli, Msc CSCS, 12/2019)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (PhDr. Petr Bitnar 12/2019)
 • Mobilizace v kontextu svalových řetězců (PhDr. Petr Bitnar, 9/2019)
 • Complex Core II (Petr Jahoda, 05/2019)
 • Podiatrie - fyzioterapie nohy (Mgr. Pavla Rybová 11/2018)
 • Možnosti terapie ramenního kloubu dle konceptu BPP (Jarmila Čápová 05/2018)
 • DNS sport I-III (Mgr. Michal Truc, Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. , Mgr. Oldřich Chramosta 06-12/2018)
 • Komplexní přístup v terapii trigger pointů s bližším pohledem na posturální a vývojovou kineziologii (odb. as. Mgr. Petr Bitnar 03/2013)

Kongresy a semináře:

 • Scientia Movens, Praha (2017)
  - aktivní účast: Hančová, J.: Hodnocení dynamické stability kolenního kloubu po plastice ACL pomocí inerciálních senzorů
 • Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolestí zad, Praha (2015)
 • Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii, Olomouc (2014)